Skúšobný stav-stend

Naprojektovanie skúšobného stavu - stendu pre slovenského zákazníka . cha00060.pdf